Het zal je maar gebeuren, het moet toch de droom van elke man zijn: ligt je vrouw in het ziekenhuis en meteen zwermen de vrouwen om je heen.

Ik heb het niet over een mensenman met mensenvrouwen maar natuurlijk over onze Pa de hoeder van de toren van De Mortel.

Het is zo'n beetje negen uur geweest wanneer mijn auto zijn vertrouwde stekje in de berm bij het spottersveldje opzoekt. Gerrit E. en Mieke zijn er al. Gerrit weet me te melden dat Pa zijn kostje als op de lamp opgegeten heeft. Dan kon wel eens een lang Status Quo worden.

Ook Ronald komt weer eens kijken en even later horen we de auto van Piet uit Lieshout al in de verte aan komen rijden. Gerrit E. vertrekt, na eerst nog eens naar de achterkant te gaan voor inspectie. Maar laten we in volgorde van tijd gaan vertellen.

Het is bijna 10:44u wanneer we een gegak horen. Een valk nadert de toren en landt uiteraard buiten ons beeld. Pa zit dan al een hele poos roerloos op de rechterlamp. De komst van de valk schijnt hem niet te interesseren. Hij kijkt er nauwelijks van op of om.

Omdat de valk aan de achterkant niet goed door ons gezien is, gaat Gerrit dus op inspectie. Nog voordat hij terugkeert is de valk echter al op een andere plek gaan zitten. Het valt Piet opeens op dat de valk op de tweede vertakking van de grote antenne zit.

Zijn scope wordt gericht, we nemen allemaal een kijkje en vinden dit toch wel duidelijk een derdejaars valk. Ik vind de dame volwassener ogen als gisteren, meer geel om ogen en snavel), maar het licht is ook anders, dat zal de reden zijn.

Het is ietsje over twaalf en ook deze valk maakt de indruk vastgeplakt te zitten. Om 12:40u is er nog altijd geen enkele beweging te zien, noch bij deze nieuweling, noch bij Pa.  Om 12:51, ik denk dan al ernstig na om naar huis te gaan, is er opeens weer beweging: de valk van de antenne gaat naast de nestkast zitten en gaat er zelfs wat later ook in. Door de scope van Piet probeer ik foto's te maken, maar erg goed wil dat maar niet lukken. Is het dezelfde valk als gisteren? Het moet haast wel. Twijfel, twijfel.

Dan opeens weer een enorm gegak. De valk van het rooster vliegt op. Ik probeer te filmen en hoor dan duidelijk hoe Ronald roept: "derde valk!!!"

In een reflex, misschien niet de slimste, laat ik de eerste valk gaan en zoek ik naar Pa op de toren. Die zit er nog steeds. Ik kijk op en zoek de twee anderen. Die kan ik nog net links van de toren zien en weer probeer ik te filmen. De ene raak ik kwijt en ik volg de andere in de hoop ze even later bij elkaar te zien. Dan kijk ik opnieuw op, kijk pal in de zon en de tranen spatten zowat tegen mijn bril. Kwijt! Ronald en Piet kunnen de twee nog een hele poos volgen. Wanneer ik ze ook weer in het vizier krijg (verrekijker) raak ik van slag door een beweging links van de twee valken die ik in één beeld kan volgen. Nog één? Het blijkt een andere roofvogel (mogelijk buizerd te zijn, die op zijn beurt ook weer een robbertje uitvecht met een andere vogel). Ik ben het nu helemaal kwijt en besluit de toren weer in de gaten te houden. Er zal er toch snel wel minstens eentje weer terugkomen.

Dat duurt even en om ietsje voor twee opnieuw gegak. De valk keert terug naar het rooster. We nemen aan dat het dezelfde is, die even daarvoor ook al op het rooster zat. Maar dan wordt de scope scherpgesteld en vallen onze monden open: dit is een andere als daarnet!!!! Ik probeer de ringen te zien, maar de valk zit op het rooster waardoor we de pootjes nauwelijks kunnen zien. Weer probeer ik met mijn camera door de scope foto's te maken. Dat lukt nu helemaal niet. "Er valt niets van te maken", meld ik aan Piet. Een beetje meer, een beetje minder zoom, niks helpt. Dan maar door de scope kijken. Dit is weer een ander. We zijn er zeker van.

Meer mensen komen. Ronald vertrekt weer. Hij verlaat amper het spottersveldje en opnieuw is er beweging. Ik roep hem nog na, maar hij hoort het niet.

Weer gegak en weer een andere valk. Het is 14:40u. Nu komt ook Pa in actie. Drie valken in de lucht en we snappen er niets meer van. Wie is nu wie? Volgens Piet landt even later Pa aan de linkerkant op de tweede ring en een ander verdwijnt weer uit ons beeld. De scope wordt op Pa gericht. Ik twijfel nu aan alles. Is dit Pa wel? Piet is er nogal zeker van, maar ik meen juveniele trekjes te zien. Dan draai ik weer wat aan de scherpstelling van de scope. "Het is toch Pa ", zeg ik, maar ben ik wel echt overtuigd?

Een zwaar vliegtuig lijkt van dichtbij de toren niet te kunnen ontwijken. Wanneer het vliegtuig in het nevelige licht verdwijnt is daar opeens weer een valk op het rooster.

"En nu wordt het toch echt tijd voor een boterrham", zeg ik voor de derde keer. Deze keer voeg ik daad bij het woord.

 

Plaatjes... mogelijk later nog een filmpje

 

Mooiste van 2011

P1270406.jpg
P1270441.jpg
P1270629.jpg
P1270785.jpg
P1280057.jpg
P1280108.jpg
P1280111.jpg
P1280118.jpg
P1280156.jpg
P1280162.jpg
P1280485.jpg
P1280502.jpg
P1280527.jpg
P1280658.jpg
P1280793.jpg
P1280881.jpg
P1280885.jpg
P1290045.jpg
P1290064.jpg
P1290219.jpg
P1290241.jpg
P1290287.jpg
P1290306.jpg
P1290337.jpg
P1290408.jpg
P1290428.jpg
P1290487.jpg
P1290619.jpg
P1290785.jpg
P1290840.jpg
P1290966.jpg
P1300058.jpg
P1300148.jpg
P1300518.jpg
P1300532.jpg
P1300648.jpg
P1300964.jpg
P1310199.jpg
P1310295.jpg
P1310314.jpg
P1310315.jpg
P1310353.jpg
P1310378.jpg
P1310552.jpg
P1310821.jpg
P1320120.jpg
P1320207.jpg
P1320582.jpg
P1320600.jpg
P1320636.jpg
P1320648.jpg
P1320655.jpg
P1320757.jpg
P1320851.jpg
P1320863.jpg
P1330087.jpg
P1330201.jpg
P1330309.jpg
P1330492.jpg
P1330514.jpg
P1330549.jpg
P1330566.jpg
P1330794.jpg
P1330864.jpg
P1340015.jpg
P1340376.jpg
P1340532.jpg
P1340690.jpg
P1340854.jpg
P1340859.jpg
P1340884.jpg
P1350124.jpg
P1350161.jpg
P1350592.jpg
P1350652.jpg
P1350654.jpg
previous arrow
next arrow