Roofvogels voorkomend in Nederland

 

In Nederland komen allerlei roofvogelsoorten voor. Gewapend met een oud boek "Landelijk Nederland" en een scanner wil ik een kleine indruk geven van de diverse soorten die we hier in de omgeving van de Toren van De Mortel kunnen zien. Het is geen compleet overzicht, maar voor leken zoals ik een kleine handreiking.

Buizerd


Havik

 

 


Kiekendief

 

 


Valk

 

 


Wouw

 


Omdat een valk op zijn mooist is in de lucht, hieronder een afbeelding van de diverse valken in volle vlucht.

Valkenvlucht

Meer weten? Klik hier voor meer info over de in het gebied voorkomende roofvogels.

 


Roofvogelafbeeldingen

 

Buizerds, havikken, sperwers


Kiekendieven


Uilen


Valken


Wouwen


Andere